Otázky a odpovědi

Agenturní zaměstnávání (taktéž agentura práce) je služba pro zaměstnance i zaměstnavatele k rychlému a operativnímu dodání patřičného počtu zaměstnanců.

Agentura práce RECRA zajišťuje plnohodnotný servis pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zajišťujeme podpisy pracovních smluv, řešení a výpočty mezd, zpracování administrativních požadavků, vstupní lékařské prohlídky, inzerci a nábory zaměstnanců, zajišťujeme dále ubytování a dopravu zaměstnanců. Za tuto službu zaměstnanec neplatí ani korunu. Více informací se, prosím, obraťte na naše obchodní oddělení.

Po úspěšném absolvování pracovního pohovoru přidělujeme zaměstnance na pracoviště z pravidla do týdne. Aktuální situaci Vám ochotně sdělí naši zaměstnanci.

Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) mají zpravidla brigádníci, kteří chodí do práce několikrát do měsíce – například odpracuje 8 dní v měsíci. Hlavní pracovní poměr mají zaměstnanci, kteří pracují pravidelně každý měsíc a plní měsíční fond pracovní doby. Rozdílů je mnoho, ovšem mezi hlavní patří nárok na dovolenou, zkušební doba a výpovědní lhůty. S konkrétním dotazem se, prosím, obraťte na našeho konzultanta.

V tomto případě je nejjednodušší se nahlásit svému nadřízenému, vysvětlit mu svůj požadavek a zažádat si o dovolenou nebo neplacené volno. Následně se nadřízený pracovník s Vámi dohodne na dalším postupu a možnosti řešení Vašeho požadavku.

Výplatní termín mezd je určený na 21. až 24. den v kalendářním měsíci. Vždy je přihlédnuto k termínu před víkendem, aby došlo k uspokojení výplaty mezd před dny odpočinku.

Je nutné k nahlášení nemoci u zaměstnavatele a zkontrolovat správnost vyplnění nemocenského lístku z obou stran (správný název zaměstnavatele, adresa, poslední den v práci apod.) Nejpozději do 3 pracovních dní odevzdat nebo zaslat nemocenský lístek do kanceláře agentury. Zaměstnavatel následně nemocenský lístek zaeviduje, vypočítá výši nemocenské a 15. den nemoci zasílá nemocenský lístek na příslušnou pobočku OSSZ.

Všechny změny jsou nutné nahlásit svému zaměstnavateli včas a bezodkladně.

Ubytování zajišťujeme zaměstnancům na zakázkách předem určených. Snažíme se maximálně vyhovět našim zaměstnancům s pohodlí a komfortem, a proto ubytováváme naše zaměstnance v minimálně standardně hodnoceném ubytování se sociálním zařízením na pokoji. Ubytování je možné pouze po předchozím písemném souhlasu zaměstnavatele.

Dopravu zaměstnanců zajišťujeme vlastními vozidly, která jsou podle nejnovějších standardů maximálně bezpečná a pohodlná. Zaměstnanec jednoduše nastoupí na určeném místě a my jej odvezeme do práce – buďto úplně zdarma nebo s malým poplatkem za danou směnu. Zaměstnanec má zajištěné pohodlí a 100 % jistotu, že do práce dojede vždy a včas.

Nejdůležitější je v dostatečném předstihu (minimálně 14 dní dopředu) oznámit zaměstnavateli svůj záměr, písemně sepsat ukončení pracovního poměru a nejlépe přijít osobně vyřídit výstupní formality na pobočkách agentury. Adresy poboček jsou uvedeny v kontaktech společnosti.

kontakt

Kontaktní adresa

Dům kultury AKORD (3. patro) nám. SNP 1

Ostrava – Zábřeh, 700-30

+420 800 023 050

info@recra.cz

sociální média

Hlavní sídlo společnosti

Novomlýnská 1373/5

Praha 1 – Nové Město, 110-00